Saturday, December 11, 2010

Tatak Pinoy

Tatak Pinoy is a blog oriented toward enhancing Filipino pride. 

Sa Tagalog, gusto nitong ipagmalaki sa mundo ang mga talento at kung anu-ano pang mga bagay na pwedeng ipagmayabang sa mundo. Ang wala yung iba, na meron ang Pinoy, dito unang-una ipapalabas.

So, you guys watch out for some of the undiscovered sources of Filipino pride. Tatak Pinoy is now officially launched.

December 12, 2010
3:11 AM